0921-734-5800
musavi.alireza@gmail.com
همین امروز تماس بگیرید
ورود به سایت ثبت نام در سایت
فن وب و اینترنت > دوره > PHP
11 مورد یافت شد

ورژن جدید PHP

مانند هر برنامه دیگری PHP نیز نغییرات خود را در قالب PHP Version 7 به بازار روانه کرد . این ورژن باید در داخل WAMPServer شما نصب و اضافه شود که برای این منظور می توانید روش UPgrade این محصول را در همین سایت ملاحظه کنید .

مهر ۱۸, ۱۳۹۷
آموزش برنامه نویسی PHP
در رابطه با کلاس

متغیرهای و متدها در کلاس به دو شکل هستند private , public . متغیرهای private فقط در داخل کلاس قابل استفاده می باشند ولی متغیرهای public در خارج از کلاس و در نمونه ساخته شده قابل استفاده می باشند .

مهر ۸, ۱۳۹۷
ورژن جدید PHP
مانند هر برنامه دیگری PHP نیز نغییرات خود را در قالب PHP Version 7 به بازار روانه کرد . این ورژن باید در داخل WAMPServer شما نصب و اضافه شود که برای این منظور می توانید روش UPgrade این محصول را در همین سایت ملاحظه کنید . :
در رابطه با کلاس
متغیرهای و متدها در کلاس به دو شکل هستند private , public . متغیرهای private فقط در داخل کلاس قابل استفاده می باشند ولی متغیرهای public در خارج از کلاس و در نمونه ساخته شده قابل استفاده می باشند . :