0921-734-5800
musavi.alireza@gmail.com
همین امروز تماس بگیرید
ورود به سایت ثبت نام در سایت
فن وب و اینترنت > دوره > UX & UI
10 مورد یافت شد

طراحی کاربری و طراحی تجربه کاربری
جمع بندی و منابع

مروری بر مهمترین بخش طراحی تجربه کاربری "لایه های طراحی" و معرفی لینک های مفید و ابزارهای کاربردی طراحی

دی ۳, ۱۳۹۷
طراحی کاربری و طراحی تجربه کاربری
لایه صفحه آرائی

لایه اسکلت یا صفحه آرائی آخرین لایه طراحی تجربه کاربری است که تمامی فکر ها و ایده های لایه های قبل در این مرحله به تصویر کشیده می شود .

دی ۳, ۱۳۹۷
طراحی کاربری و طراحی تجربه کاربری
معماری اطلاعات

آشنائی با معماری اطلاعات ، انواع معماری اطلاعات شامل سلسله مراتبی ، Hub-Spoke ، خطی ، داشبورد ، اصول سازماندهی اطلاعات و ...

دی ۳, ۱۳۹۷
طراحی کاربری و طراحی تجربه کاربری
طراحی ساختار سایت

شناخت نیازهای کاربران ، انواع سایت های تجاری ، روش های تحقیق کاربران ، انواع داده ها ، روش های تحقیق کاربری از مهمترین عناوین این مقاله می باشد

دی ۳, ۱۳۹۷
طراحی کاربری و طراحی تجربه کاربری
کاربردپذیری

کاربردپذیری و اصول آن ، تست های کاربردپذیری ، مفهوم پرسونا ، فرآیند تست کاربردپذیری ، روش های تست کاربردپذیری ، نرخ تبدیل و انواع تست ها مواردی هستند که در این مقاله خواهید آموخت .

دی ۳, ۱۳۹۷
طراحی کاربری و طراحی تجربه کاربری
نیازهای کاربران

شناخت نیازهای کاربران ، انواع سایت های تجاری ، روش های تحقیق کاربری ، انواع داده ها از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است .

دی ۳, ۱۳۹۷
طراحی کاربری و طراحی تجربه کاربری
لایه های تجربه کاربری

برای طراحی یک برنامه بهترین راه شکستن مسئله به لایه های کوچکتر می باشد . در این بحث یاد می گیرید که برای طراحی چند لایه داریم و هر کدام چه نقشی دارند .

دی ۳, ۱۳۹۷
طراحی کاربری و طراحی تجربه کاربری
ابزارها و وظائف

آشنائی با ابزارهای طراحی و مفاهیم طراحی ، مسئولیت ها و افراد درگیر با طراحی و توضیح در مورد شرح مسئولیت ها

دی ۳, ۱۳۹۷
طراحی کاربری و طراحی تجربه کاربری
تجربه کاربری چیست؟

تعریف تجربه کاربری ، آشنائی با مفاهیم شامل Sketch , Wireframe , Prototype و معرفی ابزارهای کاربردی برای رسم نمودارهای کاربردی

دی ۳, ۱۳۹۷
جمع بندی و منابع
مروری بر مهمترین بخش طراحی تجربه کاربری "لایه های طراحی" و معرفی لینک های مفید و ابزارهای کاربردی طراحی :
لایه صفحه آرائی
لایه اسکلت یا صفحه آرائی آخرین لایه طراحی تجربه کاربری است که تمامی فکر ها و ایده های لایه های قبل در این مرحله به تصویر کشیده می شود . :
معماری اطلاعات
آشنائی با معماری اطلاعات ، انواع معماری اطلاعات شامل سلسله مراتبی ، Hub-Spoke ، خطی ، داشبورد ، اصول سازماندهی اطلاعات و ... :
طراحی ساختار سایت
شناخت نیازهای کاربران ، انواع سایت های تجاری ، روش های تحقیق کاربران ، انواع داده ها ، روش های تحقیق کاربری از مهمترین عناوین این مقاله می باشد :
کاربردپذیری
کاربردپذیری و اصول آن ، تست های کاربردپذیری ، مفهوم پرسونا ، فرآیند تست کاربردپذیری ، روش های تست کاربردپذیری ، نرخ تبدیل و انواع تست ها مواردی هستند که در این مقاله خواهید آموخت . :
نیازهای کاربران
شناخت نیازهای کاربران ، انواع سایت های تجاری ، روش های تحقیق کاربری ، انواع داده ها از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است . :
لایه های تجربه کاربری
برای طراحی یک برنامه بهترین راه شکستن مسئله به لایه های کوچکتر می باشد . در این بحث یاد می گیرید که برای طراحی چند لایه داریم و هر کدام چه نقشی دارند . :
ابزارها و وظائف
آشنائی با ابزارهای طراحی و مفاهیم طراحی ، مسئولیت ها و افراد درگیر با طراحی و توضیح در مورد شرح مسئولیت ها :
تجربه کاربری چیست؟
تعریف تجربه کاربری ، آشنائی با مفاهیم شامل Sketch , Wireframe , Prototype و معرفی ابزارهای کاربردی برای رسم نمودارهای کاربردی :