0921-734-5800
musavi.alireza@gmail.com
همین امروز تماس بگیرید
ورود به سایت ثبت نام در سایت
فن وب و اینترنت > دوره > WAMP
3 مورد یافت شد

راه اندازی WAMPServer در LAN :

برای راه اندازی و فعال نمودن wamp server در یک شبکه داخلی باید به شکل ذیل عمل کنیم :

مهر ۱۴, ۱۳۹۷
روش ساخت Virtual Host در WAMP

ما می خواهیم در این مقاله آموزش دهیم که چگونه شما می توانید یک سایت با نام www.xxx.yyy بسازید .

مهر ۱۴, ۱۳۹۷
نکته ای در مورد WampServer و تعریف Alias در سرور :

چگونه می توانیم در WAMP Server برای یک مسیر مشخصی یک نام تعریف کنیم ؟

مهر ۱۴, ۱۳۹۷
راه اندازی WAMPServer در LAN :
برای راه اندازی و فعال نمودن wamp server در یک شبکه داخلی باید به شکل ذیل عمل کنیم : :
روش ساخت Virtual Host در WAMP
ما می خواهیم در این مقاله آموزش دهیم که چگونه شما می توانید یک سایت با نام www.xxx.yyy بسازید . :
نکته ای در مورد WampServer و تعریف Alias در سرور :
چگونه می توانیم در WAMP Server برای یک مسیر مشخصی یک نام تعریف کنیم ؟ :